Contatti

Slovakia

PALETTEN TRADE spol. s r .o.
Okružná 2406/33
960 01 Zvolen - Slovenská republika
IČO:36625078 a IČ DPH: SK2021813959
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BB, Oddiel Sro, vložka č. 9100/S
Tel:  +421 /45/ 536 43 21
Fax: +421 /45/ 536 43 21
Orange: 0905 386 349 alebo 0905 119 660
Skype: macoka3
eMail:  info@palettentrade.com

Italy, Svizzera

mobile: +417 892 383 68
eMail:  info@palettentrade.ch

CONTTATI:

PALETTEN TRADE spol. s r .o.

Tel:  +421 /45/ 536 43 21
Fax: +421 /45/ 536 43 21

Orange: 0905 386 349
Orange: 0905 119 660
Mobile: +417 892 383 68

email eMail:info@eurpallets.it


Seo servis